dragongevär m/1717 för drabant

Total längd 148 cm Piplängd 108 cm Kaliber 20 mm
Bajonett m/1717 livskvadronen
Dragongevär för Kunglig Majestäts Livdrabantkår (se artikel om Kunglig Majestäts Drabanter).
Kåren hade tidigare utrustats med karbin m/1699. Efter år 1719 och Karl XII:s bortgång, byttes den ut mot dragongevär m/1717 med fäste för bajonett.
Geväret bars till häst i rem över vänstra axeln med kolven hängande neråt.