Svenska bajonetter

© Per Holmbäck Updated 2023-05-10

m/1692

TL 790 KL 580 - - - -
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsmusköt m/1692
Bild
AM.030748 AM.030748 AM.030748 AM.030748

Pluggbajonett.
Bajonetten har träskaft med låsfjäder och pipring.
3000 klingor levererades från Vira bruk, men modellen kasserades innan de levererades
De två bajonetter som finns på armemuseum är antagligen de enda som gjordes. De passar inte på någon musköt.


m/1696 eneggad klinga

TL 655 KL 562 HL 53 HD 24
Tillverkning
Arboga faktori ca 580
Vapen
Flintlåsmusköt m/1696
Bild
Bajonetten har eneggad klinga, vingskruv och klackspår i vinkel.
Generalfälttygmästaren Johan Siöblad konstruerade bajonetten som approberades 18/5 1696.
Från 1697 gjordes dessa med eneggad klinga
Johan Erhenpreus (Arboga faktori) fick kontrakt på 530 st eneggade' samt 817 st tveeggade bajonetter (klingorna levererade från Vira bruk ,se nedan)


m/1696 tveeggad klinga

TL 750 KL 702 HL 48 HD 30
Tillverkning
Arboga faktori ca 1055
Stockholm ca 400
Vapen
Flintlåsmusköt m/1696
AM.023491 AM.023491 AM.030755

Hylsbajonett.
Bajonetten har en tveeggad klinga, vingskruv och klackspår i vinkel.
Approberades 18/5 1696.
1696 levererades 3000 värjklingor från Vira bruk , som skulle bli dolk eller värjbajonetter (se m/1692) . Dessa modifierades till m/1696 istället.
Tillverkningen upphörde med år 1699, modifieringen av de tveeggade klingorna undantagen. 400 av den ursprungliga beställningen av tveeggade bajonetter tillverkades i Stockholm. 1696 är första gången bajonetter redovisas i Stockholms rustkammares räkenskaper.


Antal m/1696 levererade från Arboga faktori.
Årtal Eneggade Tveeggade
1696 2 -
1697 348 410
1698 64 204
1699 170 441
Summa 584 1055


m/1699

TL 685 KL 575 HL 40 HD 26
Tillverkning
Örebro faktori
Jönköping faktori
Norrköping faktori
Vapen
Flintlåsmusköt m/1699
AM.023497 AM.023497

Hylsbajonett.
Bajonetten har en så kallad hållare (se figuren nedan) och eneggad klinga. Den approberades 26/4 1699
Konstruktionen sannolikt ett samarbete mellan generalfälttygmästaren Johan Siöblad och bössmeden Peter Starbus


Hållare
hållare/stud


Antal m/1699 beställda från faktorierna. Antalet levererade bajonetter var sannolikt lägre
Årtal Örebro Jönköping Norrköping Ronneby
1699 1080 630 120 -
1700 2000 1200 600 -
1701 1500 1500 600 300
Summa 4580 3330 1320 300


m/1701

TL 780 KL - HL 45 HD 26
Tillverkning
Örebro
Jönköping
Norrköping
Vapen
Flintlåsmusköt m/1701
Flintlåsmusköt m/1701 dragon
Bild Bild


Hylsbajonett.
Bajonetten har en kort hylsa med ett rakt klackspår och vingskruv.

Detta var en inte speciellt lyckad konstruktion av krigsminister Ludvig Fahlström, som övergav den tidigare så lyckade konstruktionen (m/1699).
Denna modell kasserades senare av Carl XII

Vid denna period gjordes dessutom att antal försöksbajonetter under Fahlströms 'regi'.


Antal bajonetter beställda från faktorierna. Antalet levererade bajonetter är lägre men här saknas uppgifter.
Årtal Örebro Söderhamn Jönköping Norrköping Ronneby Wira Stockholm
1702 2000 infanteri
1000 dragon
2000 2000 infanteri
1000 dragon
600 600 - -
1703 1500 - - - - 8000 -
1704 - - - - - - 8000
Summa> 3500 2000 3000 600 600 8000 8000


m/1704

TL 720 KL 625 HL 83 HD 26
Tillverkning
Örebro
Jönköping
Norrköping
Stockholm
Vapen
Flintlåsmusköt m/1704
Flintlåsmusköt m/1704 för dragoner
Flintlåsmusköt m/1704-89 förändringsmodell för flottan
Bild Bild Hylsa


Hylsbajonett.

Bajonetten har återigen en hållare men inget klackspår. Hållaren är lödd till hylsan. Klingan är eneggad.
Bajonetten approberades 16/6 (31/5 ?) 1705.

Generalfältygmästaren Johan Siöblad återiförde konstruktion från bajonett m/1699 till 1704 års bajonett, fast med längre hylsa.
Detta skulle nu vara det rådande konceptet de närmaste 40 åren.


Antal bajonetter beställda från faktorierna. Antalet levererade bajonetter är lägre men här saknas uppgifter.
Årtal Örebro Jönköping Norrköping Wira Stockholm Graninge
1705 - - - - 12000 -
1706 4500 - - 6000 - -
1707 4500 - - 6000 - -
1708 3600 - - 8700 - -
1709 3600 4800 1300 4200 - 716 ?
1710 3600 3600 1000 2100 - -
1711 4100 5500 - 4300 - -
1712 4600 5700 - 3000 - -
1713 4600 5700 - 3000 - -
1714 5450 8200 - 3000 - -
1715 6000 8500 - 6300 - -
1716 8000 5500 - 2000 - -
Summa 52550 47500 2300 48600 12000 716
Fr. o. m. 1717 förlades tillverkningen av bajonetter huvudsakligen vid Jönköpings faktori.


m/1716

TL 715 KL 625 HL 80 HD 28,5
Tillverkning
Örebro
Jönköping
Vira
Vapen
Flintlåsmusköt m/1716
Flintlåsmusköt m/1716 för dragoner
Bild Hylsa

Hylsbajonett
Ser ut som m/1704 fast hållaren är välld till hylsan. Klingan är flat och eneggad.

Klingan är något smalare och avståndet klinga/hylsa är större än på m/1704.
Här ser man skillnaden på en m/1716 (vänster) och en m/1704 (höger).

Bajonetten fastställdes 6/8 1716.

Modifieringar/varianter:
 • 1789 förändringsmodell, montage till höger om pipan. Okänd förändring.
 • 1791 reparationsmodell m/1716-91. Med klackspår i vinkel och vingskruv enligt m/1791 (montage till höger om pipan).
  Det förekommer kopior av denna modell !! (Tillverkad i Indien. De kom ut på marknaden under 1970-talet)
 • 1803 förändringsmodell, montage till höger om pipan. Hållaren togs bort, vingskruv fästespå hylsan.


Antal bajonetter beställda från faktorierna. Antalet levererade bajonetter är lägre men här saknas uppgifter.
Årtal Örebro Jönköping Wira
1717 3000 9000 4800 (1)
1718 ? 11000 -
1719 - 7000 -
1720 - 3000 -
1721 - ? -
Summa 3000 30000 4800
(1) Dessa 4800 bajonetter skulle ha beställts från Jönköping, men Vira fick ordern istället. De var avsedda för musköter tillverkade i Norrköping, Ronneby och Söderhamn.

Fr. o. m. 1717 förlades tillverkningen av bajonetter huvudsakligen vid Jönköpings faktori.


m/1717 livskvadronen

TL 706 KL 620 HL 87 HD 25
Tillverkning
Jönköpings faktori, 400
Örebro faktorier, 400
Vapen
Flintlåsmusköt m/1717 för livskvadronen
AM.023507 AM.023507

Hylsbajonett.
Utseende som m/1716 men med 'trekantig' spets.
Avsedd för livskvadronen
Bajonetten approberades 4/3 samt 28/5 1717 av Karl XII
Genom ett kungligt brev 4. mars 1717 befalldes kaptenlöjtnanten Carl Gustaf Hård att beställa «400 Carabiner med Bajonetter» vid Jönköpings faktori och lika många vid Örebro.


m/1725, m/1727, m/1731

TL 705-725 KL 625 HL 82 HD 24
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsmusköt m/1725
Flintlåsmusköt m/1725-89
Flintlåsmusköt m/1725-1803
Flintlåsmusköt m/1725-1805
Flintlåsmusköt m/1727 för dragonerna
Flintlåsmusköt m/1731
Flintlåsmusköt m/1731 för dragonerna
Hylsbajonett.
Hållare. Antagligen samma bajonett som m/1716.
Modifieringar/varianter:
 • 1789 förändringsmodell, montage till höger om pipan. Okänd förändring.
 • 1791 reparationsmodell med klackspår i vinkel och vingskruv enligt m/1791 (montage till höger om pipan). m/1725-91
 • 1803 förändringsmodell, montage till höger om pipan. Hållaren togs bort, vingskruv fästes på hylsan


m/1738 Infanteri

TL 710 KL 560 HL 98 HD 25
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsmusköt m/1738
Flintlåsmusköt m/1738-91 förändringsmodell
Flintlåsmusköt m/1747 (Savolax lätta infanteriregemente)
Flintlåsmusköt m/1704-89 förändringsmodell flottan
Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
Klingan eneggad, tveeggad vid spetsen, vingskruv, förstärkningsring på hylsan. Klackspår i vinkel. För montering till vänster om pipan.
Första bajonetten där klinga och hals förbinds med arm.
Modifieringar/varianter:
 • 1791 reparationsmodell med klackspår i vinkel och vingskruv enligt m/1791 (montage till höger om pipan). m/1738-91.
 • (1805 års allmänna reparationsmodell)
 • 1799 förändringsmodell, med rakt klackspår och vingskruv enligt m/1799 (montage till höger om pipan). m/1738-99


m/1738 dragon

TL 580 KL 485 HL 98 HD 25,5
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsmusköt m/1738 för dragoner
Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
Samma utseende som m/1738 infanteri, men kortare


m/1747

TL 710 KL 565 HL 88 HD 24,5
Tillverkning
Wira Bruk och andra
Vapen
Flintlåsmusköt m/1747
Flintlåsmusköt m/1747-89 (förändrad)
Flintlåsmusköt m/1747-1805 (förändrad)
Flintlåsmusköt m/1738 Bohusläns dragoner (Se Westgöta Cavalleriregemente)
Studsare m/1770 Kajana compani, Savolax
Flintlåsmusköt m/1778 artilleri
Flintlåsmusköt m/1831 för flottan (försök)
Flintlåsmusköt m/1833 för flottan (försök)
Flintlåsmusköt m/1815-45 flottans förändringsmodell
Bild Bild Bild Klingor

Hylsbajonett.
Vingskruv, klackspår i vinkel, förstärkningsring påhylsan, 4-kantig arm, 3 kantig stukatklinga med flat insida.
Monteras till vänster om pipan.
Detta var första bajonetten med trekantig klinga !
Fastställd 1748.

Det fins många modifieringar/varianter av denna bajonett:
 • 1789 förändringsmodell, för montage till höger om pipan.
  Bild Bild
 • 1805 års allmänna reparationsmodell, med klackspår i vinkel och vingskruv enligt m/1791 (montage till höger om pipan).
 • 1805 års allmänna reparationsmodell, med rakt klackspår och vingskruv enligt m/1799
  Bild Bild Bild
 • Variant med låsring och rakt klackspår. För montage på höger sida.
  Se m/1833 flottans förändringsmodell
  Bild Bild Bild
 • Variant med låsring och rakt klackspår. Hylsan precis som m/1840.
  Bild Bild
 • Hylsan är avkortad till ca 53 mm längd, 21,5 mm diamter. Klingan är 405 mm och trubbig.


Bajonett utdelad till Westgöta Cavalleriregemente

TL 600 KL 465 HL 94 HD 26
Tillverkning
Vapen
Flintlåsmusköt m/1738 för dragoner
Bild Bild Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
År 1749 utdelades dragongevär m/1738 med "trekantiga bajonetter" till Westgöta Cavallerie Regemente och Bohusläns Dragonregemente. (Alm, 1953).
Det antogs att bajonetten var m/1747, men det är det inte. Bajonetten liknar m/1747 men är kortare och har bredare klinga.
Något modellår har inte kunnat fastställas.


m/1761 Studsare med åttkantig pipa

TL 680 KL 575 HL 40 HD 26
Tillverkning
300 (inkl rund hylsa) Jönköpings faktori
Vapen
Studsare m/1761 med åttakantig pipa
Bild Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
Åttkantig hylsa, vingskruv under armen, saknar klackspår, 3-kantig stukatklinga, flat insida
300 Beställdes vid Jönköpings faktori till fotjägarregementena i Pommern.


m/1761 Studsare med rund pipa

TL 480 KL - HL - HD -
Tillverkning
300 (inkl åttakantig hylsa) Jönköpings faktori
Vapen
Studsare m/1761 med rund pipa
AM.024815 AM.024815

Hylsbajonett.
Rund hylsa, klackspår i vinkel, saknar förstärkningsring, (som m/1762), 3-kantig stukatklinga med flat insida.
Monteras till vänster om pipan.


m/1762

TL 710 KL 555 HL 88 HD 24,3
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsmusköt m/1762
Flintlåsmusköt m/1762-1803
Flintlåsmusköt m/1762-1805
Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
3-kantig stukatklinga, rund arm, saknar förstärkningsring..
Alla modeller från och med nu monteras höger om pipan.

Modifieringar/varianter av denna bajonett:


m/1774 Dragon

TL 515 KL 425 HL 88 HD 20
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsmusköt m/1774 för dragoner
AM.023533 AM.023533

Hylsbajonett.
Eneggad klinga (kilformat tvärsnitt), klackspår i vinkel, förstärkningsring. Monteras till höger om pipan med klingan nedåt.
Den har en märklig fastsättningeanordning, en glidregel som låser bajonettklacken i sitt läge.


m/1775

TL 710 KL 565 HL 88 HD 24
Tillverkning
Jönköping mm
Vapen
Flintlåsmusköt m/1775
Flintlåsmusköt m/1775-1803
Flintlåsmusköt m/1808 (förändrad m/1775-1805)
Bild Bild

Hylsbajonett.

3-kantig stukatklinga, kantig arm, yttre sidan avrundad, förstärkningsring på hylsan, klackspår i vinkel.
Hädanefter var bajonetterna oftast brunerade.
Modifieringar/varianter:
 • Det finns en variant utan förstärkningsring på hylsan.
  Blodspåret börjar cirka 90 mm längre fram på klingan på denna variant. bild


m/1778 artilleri

TL 570 KL 420 HL 88 HD 24
Tillverkning
Norrtälje
mm ?
Vapen
Flintlåsmusköt m/1778 för artilleriet, Kaliber (kal): 20 mm
AM.023648

Hylsbajonett.
Hylsan som m/1747, 3-kantig stukat med blodspår.


m/1778 dragongevär

TL 525 KL - HL 85 HD -
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsmusköt m/1778 för dragoner
AM.030785 AM.030785 AM.030785

Hylsbajonett.
Som m/1774 men kortare. Eneggad klinga (kilformat tvärsnitt), klackspår i vinkel, förstärkningsring. Monteras till höger om pipan med klingan nedåt.
Den har en märklig fastsättningeanordning, en glidregel som låser bajonettklacken i sitt läge.


m/1778 kortat dragongevär

TL 515 KL 360 HL 88 HD 19,5
Tillverkning
Jönköping
Vapen
avkortat dragongevär m/1778
Bild Bild Bild Bild

Hylsbajonett
Hylsan med vinklat klackspår och låsskruv bakom armen. Armen är rund och klingan är eneggad med kilformat snitt.


m/1791

TL 720 KL 580 HL 78 HD 24,5
Tillverkning
Jönköpings faktori
mm
Vapen
Flintlåsgevär m/1791
Flintlåsgevär m/1794 for "Smålands kavalleriregemente"
Flintlåsmusköt m/1747-91 (förändringsmodell)
Flintlåsmusköt m/1762-91 (förändringsmodell)
Flintlåsmusköt m/1775-91 (förändringsmodell)
Bild

Hylsbajonett.
3-kantig stukatklinga, vingskruv på sidan av hylsan, klackspår i vinkel, rektangulär arm med rundade kanter.


m/1791 Infanteriofficer

TL 470 KL 355 HL 67 HD 19
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsgevär m/1791 för officer vid infanteriet, Kaliber (kal): 16 mm
Bild Bild

Hylsbajonett.
Liknar m/1791 men är mindre


m/1791 Infanteri uoff

TL 562 KL 400 HL 88 HD 24
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsgevär m/1791 för underofficer vid infanteriet, Kaliber (kal): 19.3 mm
AM.023543

Hylsbajonett.
3-kantig stukatklinga, förstärkningsring, saknar klackledare.
Liknar m/1791 men med förstärkningsring, och bajonetten är kortare.


m/1793

TL 780 KL 660 PR -
Tillverkning
Eskilstuna
Vapen
Flintlåsstudsare m/1793, för Savolax fotjägarregemente
AM.024805 AM.024805 AM.024805 AM.024805
AM.024806
AM.025053 AM.025053

Sabelbajonett.
Eneggad klinga, grepp i mässing, 8-kantig pipring med vingskruv.
Den första sabelbajonetten som antagits i Sverige. Konstruerad av överste Jägerhorn för Savolax fotjägarregemente och Karelens jägarkår.
I Kungligt brev av 27/4 1803 befalldes att sabelbajonetterna skulle avläggas, men vid Savolax jägarregemente fanns de kvar till åtminstone 1806 års generalmönstring.


m/1796

TL 580 KL 445 HL 98 HD 24
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsgevär m/1796, för dragoner
AM.030791 AM.030791 AM.030791

Hylsbajonett. För Livregementsbrigadens husarkår.
Klackspår i vinkel, förstärkningsring med klackledare, vingskruv, fyrkantig arm.
Klingan eneggad med kilformat snitt. Monteras till vänster med eggen uppåt.


m/1799

TL 715 KL 575 HL 79 HD 23,8
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
Flintlåsgevär m/1799
Bild

Hylsbajonett.
3-kantig stukatklinga, rakt klackspår med vingskruv på sidan av hylsan.

Modifieringar/varianter av denna bajonett:
 • Variant med låsring och rakt klackspår. För montage på höger sida.


Antal bajonetter beställda från faktorierna. (Wira: bajonettklingor)
Årtal Wira
1791 214
1792 83
1793 720
1794 548
1795 176
1796 414
1797 1
1798 -
1799 3
1800 124


1803 års förändringsmodeller

Skall uppdateras


1805 års förändringsmodeller

Skall uppdateras

m/1804

TL 830 KL 700 HL 64 HD 25
Tillverkning
Ericson, Eskilstuna
1000 studsare tillverkades 1804 - 1809. Alm [9,10]
700 (eller 400) bajonetter tillverkades.
Vapen
flintlåsstudsare m/1804 för fotjägare
räfflat gevär m/1808, infanteri och jägare
Bild Bild Bild Bild
AM.024966 AM.024966 AM.024966

Hylsbajonett.
Bajonetten har en trekantig stukatklinga med rundade "axlar", fyrkantig arm med rundade kanter.
Hylsan har ett öppet, rakt klackspår och låsring i bakkant. Bajonetten kännetcknas också av längden, 83 cm.

Studsare med bajonett är konstruerad av artillerimajoren Carl Helvig.
Studsare m/1804 hade ursprungligen inte bajonett, men 29/4 1807 beslutades det att den skulle förses med bajonett.
Det är tveksamt om det tillverkades mer än ett fåtal av m/1808 för försök. Bajonetten enligt Alm [9,10] är antagligen en projektmodell.


m/1807

TL 822 KL 690 HL 68 HD 23,3
Tillverkning
Studsaren tillverkades i Norrtälje faktori.
Okänt var bajonetten tillverades
Endast 200 skall ha tillverkats Alm [9,10]
Vapen
räfflat gevär m/1807 för infanteri och jägare
AM.024964 AM.024964 AM.024964

Hylsbajonett.
Bajonetten har en 3-kantig stukatklinga, fyrkantig arm med rundade kanter.
Hylsan har ett vinklat klackspår med brygga och fästes med vingskruv på hylsans undersida. Bajonetten kännetcknas också av längden, drygt 82 cm.

Studsaren och bajonetten är konstruerad av artillerimajonren Carl Helvig.
Planen var att beväpna hela infanteriet med räfflat gevär m/1807 som var ett mycket gott vapen.
Detta blev dock för dyrt, och istället beställdes 35.000 musköter av olika modeller från England.


m/1815-20

TL 730 KL 617 PR 23
Tillverkning
fler än 800
Vapen
Studsare m/1815-20 för fältjägare
Bild Bild Bild

Sabelbajonett.
För studsare m/1815-20 för fältjägare
31/8 1820 beställdes 800 fältjägarstudsare med bajonett till Jämtlands fältjägarkår.
År 1821 bestämdes, att Värmlands fältjägarekår skulle förses med "nya studsare med apterade huggare som bajonetter".
Dessa vapen erhöllos 1822 och sedan de användts för målskjutning sändes de till Karlstad för att förvaras i regementets förråd.
Mässingsfäste med lädergrepp. Klingan från värja m/1773.


m/1815-20

TL 680 KL 540 HL 63 HD 23,3
Tillverkning
Ericsson, Eskilstuna
Carl Gustaf Stads gevärsfaktori
Vapen
Fotjägarstudsare m/1815-20
Bild Klingbröst

Hylsbajonett.
De flesta bajonetterna är modifierade m/1804. Man ser en tydlige skarv där hylsan krympts.
Det finnns också bajonetter tillverkade av CG, ej modifierade.


m/1826

TL 695 KL 575 HL 64 HD 23,5
Tillverkning
Husqvarna
Norrtälje
Vapen
Gevär m/1826 för infanteriets jägare.
Bild Bild

Hylsbajonett.
Bajonetten som 1815 men längre klinga och rektangulär arm. Liknar m/1815-20 men något längre.
I kungligt brev 4/5 1838 påbjöds att fältjägarregementena skulle ha/behålla m/1815-26.

Enligt kungliga skrivelser 17/1 och 7/3 1854 skulle 2000-3000 m/1815-26 överlämnas till flottan


sabelbajonett m/1826

TL 735 KL - PR -
Tillverkning
-
Vapen
Gevär m/1826, infanteriets jägare, Kaliber (kal): 18.55 mm
AM.023558 AM.023558 AM.023558 AM.023558

Sabelbajonett.
För jägargevär m/1826 och m/1826-38 för fältjägare.
Klingan från kavalleripallasch m/1773 eller m/1775


m/1833 Flottan

TL 590
610
KL 440
465
HL 88 HD 24,5
Tillverkning
-
Vapen
flottans slaglåsgevär förändringsmodell m/1833.
m/1747
Bild Bild Bild

m/1762
Bild Bild Bild

Hylsbajonett
År 1826 befalldes att försök skulle göras med "slagkrutets användning å flottans vapen". 1831-1832 gjordes försök i större skala och 1833 fastställdes modellen på förändring från flintlås till slaglås av flottans äldre eldvapen.
Förändringen genomförden 1846 enligt J Alm.
Bajonett m/1747 och m/1762 kortades till ungefär 600 mm längd, och fick ett kort rakt klackspår med låsring i bakkant. Hylslängden på ca 88 mm behölls.
På bajonett m/1747 behölls the gamla klackspåret på andra sidan av hylsan !


m/1840

TL 660 KL 575 HL 67 HD 22,4
Tillverkning
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori
Husqvarna
Norrtälje (ovanlig !)
Circa 10,000 tillverkades [4]
Vapen
Infanterigevär m/1840
Infanterigevär m/1845
Miniegevär m/1854
Bild

Hylsbajonett.
Efter 1850 stämplades årtalet in på klingbröstet.. (1850 års besiktningsförordning).
Dessa var då troligen avsedda för gevär m/1845. Det är ingen skillnad på bajonetterna.


m/1845 Flottan

TL 564 KL 480 HL 66 HD 22,7
Tillverkning
Husqvarna
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori
Vapen
Slaglåsgevär m/1845 för flottan
Bild Bild

Hylsbajonett.
Rund arm, brunerad hylsa och arm.
Brunerad hylsa och arm, men blank klinga. Ser ut som m/1840 men är kortare.
Notera också att låsringen skiljer något.


m/1851 Flottan

TL 560 KL 485 HL 67 HD 20
Tillverkning
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori
Huskvarna (?)
Malherbe (Liege, Belgien)
Vapen
Flottans kammarladdningsgevär m/1851
Bild Bild Bild

Hylsbajonett.
Liknar m/1840 men med klackspåret mitt emot armen (Montage under pipan).

Det är bara märkningen som skiljer på den belgiska och den svenska bajonetten.

Gevär och bajonetter levererades i några omgångar.
 • Första leveransen var ganska begränsad. Årtalet är okänt.
 • 1853-1854 levererades de flesta bajonetterna
 • 1863 mycket begränsat antal.
 • 1864 mycket begränsat antal.
Dessa uppgifter är ej helt bekräftade, men bajonetterna levererade från Huskvarna saknar kontraktsår på klingan.


m/1855

TL 605 KL 538 HL 69 HD 21
Tillverkning
Malherbe (Liege Belgien).
5000 för armen, 4000 (osäkert) för flottan.
Vapen
gevär m/1855 (Minié)
gevär m/1856 (Minié)
Bild Bild

Hylsbajonett


m/1826-54 Flottan

TL 565 KL 538 HL 64 HD 23,3
Tillverkning
Husqvarna
Norrtälje
Vapen
Gevär m/1826-54 förändringsmodell för flottan


Hylsbajonett
Bajonetten är egenligen en avkortad bajonett m/1826.
Oftast med kontraktsåret 1856 stämplat på klingbröstet och med acceptansstämplar från flottan.
Enligt Kungligt brev 17 januari och 7 Mars 1854 skulle 2000 - 3000 gevär m/1815-26 utlämnas till Flottan.
Observera att beteckningen m/1826-54 är en egen benämning, ingen officielt modellår.


m/1856 Flottan

TL 605 KL 538 HL 66 HD 21
Tillverkning
Husqvarna, ca 2000 bajonetter
Vapen
Minié-gevär m/1856 för Flottan
Bild Bild

Hylsbajonett
Som m/1855 men tillverkad i Sverige Små skillnader vid bryggan
Jämför m/1855 med m/1856.


m/1857

TL 660 KL 595 HL 66 HD 20,6
Tillverkning
Husqvarna
Carl Gustaf Stad
Vapen
Minié slaglåsgevär m/1857
Bild

Hylsbajonett
Liknar m/1860 men med grövre hylsdiameter och annorlunda brygga.


m/1860

TL 647 KL 583 HL 66 HD 19
Tillverkning
Husqvarna
Carl Gustaf Stad
Vapen
Slaglåsgevär m/1860
Kammarladdningsgevär m/1860-64
Bakladdningsgevär m/1860-64-68.
Bakladdningsgevär m/1860-67.
Bild

Hylsbajonett
Geväret delades aldrig ut i någon större utsträckning, se m/1864.


m/1864

TL 655 KL 583 HL 66 HD 19
Tillverkning
Husqvarna
Carl Gustaf Stad
Eskilstuna Jernmanufactur (m/1864-68)
Vapen
Kammarladdningsgevär m/1864
Bakladdningsgevär m/1864-68.
Bild

Hylsbajonett.

23/1 1864 befalldes att 4000 m/1860 skulle byggas om.
9/2 beslutades att alla m/1860 skulle byggas om.
27/7 1864 approberades m/1864.
1867 fanns det 14886 st m/1864.
1/5 1867 fanns det ca 30000 m/1860 - m/1864
18/11 1868 fastställdes förändringsmodell m/1864-68 där de förses med Remingtons mekanism. Bajonetten är stämplad stämplad 1869 (1868 ?) och krönt C. Blodranden börjar längre ned på klingan. Endast 800 tillverkades av dessa.


m/1867

TL 635 KL 500 PR 19
Tillverkning
EJAB, 4000
Svalling Mölntorp, 200
Vapen
Gevär m/1867 Remington
Bild Bärläder

Sabelbajonett.
Delades endast ut till flottan.
Modifierades senare för att passa till karbin m/1894 samt till huggare m/1903 för att delas ut till kustartilleriet.

Se separat artikel här.


m/1867

TL 560 KL 485 HL 67 HD 19
Tillverkning
Remington, Antal 10000 ex.
Husqvarna
Carl Gustaf Stad
Vapen
Gevär m/1867 låset tillverkat i USA
Gevär m/1867 tillverkat i USA
Gevär m/1867
Gevär m/1867-68
Gevär m/1867-74
Bild Bärläder Balja

Hylsbajonett.
Bajonetten approberades 8 maj 1867 (GO 258)

Av Remingtons tillverkning kasserades 1 av 10000.
Den kännetecknas av att den har en hylsa av järn, klinga av härdat stål.

Ett antal underkontraktörer användes av Carl Gustaf Stad:
ex: "NAESMAN", "J. WALLEN" eller Eskilstuna Jernmanufactur AB (stämplar med ett ankare)


m/1867-89

TL 538 KL 485 HL 47 HD 15,5
Tillverkning
Carl Gustaf Stad, 102 000 m/1867 modifierades
Vapen
8 mm gevär m/1867-89
Bild Bild

Hylsbajonett.
Unik konstruktion med låsknapp (samma typ som fm/1913, fm/1910)


m/1867 for 6,5 mm karbin m/94

TL 632 KL 500 PR 15,5
Tillverkning
400 byggdes om av Flottans station i Stockholm.
Vapen
Modifierad karbin m/1894.
Bild Bild

Sabelbajonett
Sabelbajonett med yataghanklinga. Mässingfäste med grepplattor av trä och parerstång av stål. Läderbalja med mässingbeslag.
Bajonetten för Remingtongevär m/1867 modifierades med ny parerstång av stål.
400 karbin m/1894 modifierades med ny fästanordning för att kunna ta denna bajonett.
Förändringen beställdes 1907, men levererades först 1913.
Användes vid flottan.

Se separat artikel här.