Bajonetförsök till karbin m/1894

Senast uppdaterad 2013-01-16
© Per HolmbäckKarbinbajonett m/1914 (överst) och försöksmodell fm/1913 (underst)


Modell TL BL PR Tillverkare Antal
fm/1913 460 330 15,5 Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori 500
m/1914 460 330 15,5 Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori 
Eskilstuna Jernmanufactur AB
okänt
navy project model 630 500 15,5 Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori enstaka
m/1915 630 500 15,5 Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori
EJAB
EAB
okänt


Knivbajonett för karbin m/1894

Svenska kavalleriet hade fortfarande karbin m/1870 när finkalibriga magasinsvapen introducerdes men 1894 fastställdes en Mauserkarbin. Detta var två år innan geväret fastställdes.
Karbinen approberades den 7 augusti 1894 som "1894 års karbin" i generalorder no 845. 
Den 6 april 1895 blev den officiella benämningen "6,5 mm karbin m/94".
Karbin m/1894 delades ut till hästburna trupper (Kavalleriet, Artilleriet och Trängtrupperna) men även till Flottan (vilket inkluderade marininfanteriet och när det bildats, kustartilleriet).

6,5 mm karbin m/94 hade ursprungligen inget bajonettfäste.

Efter införandet av karbin m/1894 uppkom snart frågan om införande av en karbinbajonett:
I början av 1900-talet kom utvecklingen igång, och ett flertal modeller prövades. Slutligen fastställdes m/1914 och m/1915.
Denna artikel handlar  i första hand om dessa försök.

Se separat artiklel för de tidigare försöken.

Bajonettförsök 1909-1911

Se separat artikel.

Bajonett fm/1913

Detta är en de bättre dokumenterade svenska försöksmodellerna. Det är också en av de få bajonetterna med en explicit modellbeteckning fm.

Försök med en ny karbinbajonett beordrades 1913, och i kungligt brev av den 23e maj 1913 bestäms att försök skall utföras vid: K8, "Norrlands Dragonregemente" i Umeå.
Den 4 december 1913 fastställs försöksmodell fm/13, och samtidigt beställs 500 bajonetter från Carl Gustaf Stad gevärsfaktori.
I generalorder 736 av den 6 juli 1914 utökas försöken till en skvadron på K1, "Livgardet till häst" i  Stockholm och en skvadron på K3 "Livregementets husarer" i Skövde. Anledningen till detta var att eftersom hela kavalleriet skulle utrustas med bajonetten krävdes ytterligare försök .
Försöken skulle fortsätta till de stora regementsmanövrarna 1915, och utvärderingen skulle vara inlämnad 1 november 1915.
300 bajonetter lämnades ut till K8 och 100 till K1 respektive K3 i juli 1914.

Det är mycket sannolikt att fm/13 fortsatte användas efter försöken. Ett antal bajonetter har hittats tillsammans med vanliga m/1914.

Detaljer

Här är en lista över de mest framträdande skillnaderna mellan fm/13 och den senare fastställda m/1914: 
Bilderna visar skillnaderna på kappan och placeringen av låsknappen.
Pommel and locking stud of fm/1913 and m/1914


Parerstången skiljer mellan fm/1913 och m/1914 i det att den är tjockare på fm/1913. Denna måste ha varit en mer komplicerad att tillverka. 


Bajonett m/1914

Den efter försöken fastställda bajonetten benämns karbinbajonett m/14, men inget fastställandedatum har kunnat hittas. Vi vet att försöken med fm/1913 inte skulle redovisas förrän sent 1915. Dessutom benämns bajonetten "karbinbajonett m/1916" i flera dokument. Här behövs ytterligare forskning.

Redan den 5 februari 1912 offererar Eskilstuna Jernmanufactur  AB tillverkningen av 15.000 karbinbajonetter, detta leder dock inte till beställning. Vi vet ej heller hur den bajonetten såg ut.

Den 14 december 1914 skickas en ny förfrågan på 15.000 karbinbajonetter som besvaras den 17 december. Priset per bajonett var 8.50 kr - 9.50 kr.
Den 18 juni 1915 besvaras ytterligare en förfrågan men nu var priset lite högre, 11.80 per bajonett. En intressant notering här är att ritningarna offerten refererade till är på fm/13.
Det är tveksamt om denna offert ledde till beställning, men AB Formator i Stockholm tecknar ett kontrakt med Kungl Arméförvaltningens Artilleridepartement rörande leverans av 15.000 karbinbajonetter med baljor. Eskilstuna Jernmanufactur AB skall förse dem med  färdiga och besiktigade bajonettklingor, samt övrigt material (till exempel plåt till baljorna).
De 15.000 klingorna var levererade till Formator i slutet av november 1915 men vi vet inte riktigt när samtliga bajonetter var levererade till gevärsfaktoriet.
1916 levererar Eskilstuna Jernmanufactur AB ytterligare 1100 klingor, nu enligt ritning godkänd 18 maj 1916.

Sabelbajonett för flottans karbin m/1894

Detta är mycket sannolikt en projektmodell framtagen för flottans karbinbajonett.
Den 15 oktober 1914 får Carl Gustaf Stad gevärsfaktori en order på 330 st 6.5 mm karbin and karbinbajonett fm/13 för Flottan.
Mindre än en månad senare, den 9 november 1914 ändras beställningen till  330 st bajonetter "med klinga och balja som på provbajonetten som separat skickats till gevärsfaktoriet, men med samma fäste och övriga delar skall överenstämma med  fm/13". Faktoriet beordras återsända en provbajonett enligt detta.
Den 18 januari 1915 blir sabelbajonett m/1915 approberad, och i ett brev av den 22 januari beordras att 330 bajonetter skall tillverkas enligt modell skickad till faktoriet samma dag.  Tre veckor senare, den 11 februari, blir ytterligare 710 karbiner med tillhörande bajonetter beställda.

Projektmodell av flottans karbinbajonett

Närbild av fästet.


Bajonett m/1914 i FN-tjänst

För att montera bajonett m/1914 på KPIST m/45 krävs en speciell mantel. Denna är tillverkad av delar från fästet på karbin m/94-14.
Detta lär ha tagits fram på begäran av svenska FN-trupper som tjänstgjorde i Kongo på 1960-talet.  Monterad bajonett ingav respekt.
Denna användes även senare vid högvaktstjänst.

Mantel till KPIST med bajonettfäste, m/1945C. 
m/1945C barrel guard with bayonet mounting© Per Holmbäck