Svenska bajonetter

© Per Holmbäck

Allmänt

Sverige var mycket tidiga (först ut ?) med standardiserade modellbeteckninger.
Innan 1895 var modellbeteckningarna av typen "1867 års gevär" eller "1894 års karbin", men i och med generalorder 334 från 1895 definierades nya modellbeteckningar Dessa blev nu av typen "6,5 mm Karbin m/94".
Jag har genomgående använt modellbeteckningar av den senare typen, men med 4 siffror för årtalet (t.ex. "6,5 mm gevär m/1896" istället för "6,5 mm gevär m/96".
Detta för att vara konsekvent och för att undvika missuppfattninger.

Toleranser

Alla mått är i milimeter. För de äldre bajonetterna (i princip före 1791) kan toleransen vara +/- 5 to 10 mm. Omslipade bajonetter är oftast betydligt kortare.
De äldre bajonetterna är dessutom oftast individuellt anpassade och inte alltid utbytbara.
Från m/1867 är bajonetterna "industriellt" tillverkade och utbytbara.

Definitioner

Förkortningar och begrepp
TL Totallängd
HL Hylslängd
KL Klinglängd
På en hylsbajonett mäts klinglängden (KL) från spetsen till där klingbröstet och armen möts.
KB Klingans största bredd
HD Hylsans (inre) diameter
Mäts vid hylsans framkant
PR Pipringens (inre) diameter

Referenser

Referenser
1 Svevap, "Bajonetten då till nu", 1976
2 Lissmark, Bengt. "Svenska bajonetter 1696 - 1965", Karlskrona 1973
3 Schöön, Björn. "Bayonets, Bajonetter, Bajonette", 1986
4 Kiesling, Paul, "Bayonets of the world. Volume I-IV"
5 von Schreber, Tor Schreber, "Karolinska bajonetter och deras föregångare på kontinenten". "Föreningens armémusei vänner Meddelande IV ", 1941
6 von Goës, Nils, "Söderhamns gevärsfaktori 1620 - 1813", 1988
7 Janzen, Jerry L, "Bayonets of the Remington cartridge period", 1993
8 Evans, R.D.C. Articles in e.g. Vaabenhistorik Selskaps tidskrift.
9 Alm J, "Eldhandvapen" Band 1 och Band 2, Stockholm 1932
10 Alm J, "Armens Eldhandvapen förr och nu", Stockholm 1953
11 Alm J, "Flottans handvapen", Stockholm 1954
11 Ian. D. Skennerton, Robert Richardson, "British and commonwelth bayonets" Australia 1986
12 Arthur Dunér, "Skytteväsendets historia", Stockhom 1933
14 Mats Persson, http://www.mtek.chalmers.se/~m95perm/
15 Förslag till handbok i skötsel,vård, besiktning och redovisning mm af handvapen och dess amunition", Stockholm 1909.
16 Alf Nordström, `Vira klingsmedja och liebruk', 1985
17 Militärteknisk Tidskrift", 1937
18 Hanevik, Karl Egil. "Norske Militaergevaerer etter 1867", 1998
19 von Weymarn, Peter. "JARMAN 1876-1889", Stockholm 1990
20 Homepage of FMV. http://www.fmv.se/
21 Priest, Graham. "The Brown Bess Bayonet", Tharstone Press 1986
22 Roth, Thomas. "Arms, Equipment and supply of the Swedish army, 17901814"Meddelande 58-59, Armemuseum 1998-1999.
23 Trotzig, Carl Gustaf. "Skolungdomens vapenövningar"Meddelande XXXXIX, Armemuseum 1989.
24 Arvidsson, Per. "Eldhandvapen", from "FBU BEFÄL"
25 Hammarhjelm, Bengt. "Beredskap på Gotland 175 år 1811 - 1986", ISBN 9185716-84-7
26 Broberg, Kalle. Article in "Bumerangen #5", 1999. Bumerangen is the magasine of SVEVAP, Swedish society of weapon collectors.
27 Various articles, Meddelande 58-59, Armemuseum 1998-1999
28 Björn Larsson, "Svenskt stål", article in "Bumerangen #?", 19??. Bumerangen is the magasine of SVEVAP, Swedish society of weapon collectors.
29 XXXX Instruktionsbok 1933 (kan komma att uppdateras)
30 Olsson, Roger. Article in `Meddelande XXXXI-XXXXII Armémuseum', 1980-82
31 Johansson, Kjell B, Artikel i `Samlarnytt', 19??. Samlarnytt is the magasine of Nordstjärnan Collectors Society.
32 Stöckel, Johan F, `Haandskydevaabens bedömmelse', 1943
33 von Goës, Nils, `Söderhamns gevärsfaktori 1620 - 1813', 1988
34 Wennberg, Kåa, `Svenska böss- och pistolsmeder', 1989
35 Berg, Olof P. "The Swedish pallasch blade", Meddelande 57, Armemuseum 1997.
36 Alm, Josef. "Flottans handvapen", Stockholm 1954.
37 Skånes vapenhistoriska Sällskap, meddelande 199 augusti 1997.
38 Undervisning för infanteristen" Stockholm 1909.
39 Stevens, R.B. and van Rutten, J.B. "The metric FAL". Collector Grade Publications, Toronto, 1981
40 Evans, R.D.C. "Brittish Bayonet Letters Patent 1721 - 1961", privatly published 1991.
41 Collection of General orders and Royal Letter, "Kungliga Krigsvetenskapsakademins Tidskrift"
42 Olof P. Berg, article in "Varia" 2001 Nr 3, the magazine of the Swedish Arms Historical Society.
43 Staffan Kinman, Article in "Samlarnytt" 1998/6-8. "Samlarnytt" is the magasine of Nordstjärnan Collectors Society
44 War Archive, archive from Carl Gustaf Stad and others.
45 Goldstein, Erik. "The socket bayonet in the British army 1687 - 1783".
46 Evans, R D C. "The plug bayonet", privatly published 2002.
47 Jones, Dana. "Crown Jewels, The Mauser in Sweden". 2003
48 Olle Svensson, article in "Skånes Vapenhistoriska Förening, meddelande 199", augusti 1997.