Guide till svenska kompanistämplar

Revision A6 2020-12-15

© Per Holmbäck

 

 

Kompanistämplar

Denna studie behandlar i första hand de symboliska kompanistämplarna som kan återfinnas på vissa bajonetter. 

Kompanimärken har förekommit sedan länge, ett av de äldsta beläggen för att kompanimärken användes är från Värmlands regemente 1783.

Kompanibeteckning på uniformen har enbart förekommit på manskapet (undantag finns naturligtvis) och är oftast inte lika iögonfallande som till exempel gradbeteckningar och tillhörighet till ett visst truppförband.  

Kompanimärkena har även använts för att märka persedlar.

Ofta användes olika färgkombinationer och geometriska symboler för att särskilja kompanierna.  Även siffor har använts på senare tid.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

 


Kavalleriet använde i första hand kors (maltesekors) i olika färger.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, nyckel

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Vid gardesregementena användes även speciella metereologiska eller astrologiska tecken.

Vi Mörnerska och skånska husarregementena användes enklare symboler för gemene man.
Dessa symboler användes också till att brännmärka nummerhästarna och fanns kvar in på 1900-talet för persedelmärkning.

Att symboler användes för kompanimärkning kan förklaras med att gemene man oftast var analfabet, och att en enklare symbol gjorde det enklare för honom att identifiera sina persedlar.
Detta har sedan levt kvar långt in på 1800 och till och med 1900-talet.

Svea Livgarde

Göta Livgarde

 

Mörnerska och Skånska husarregementena

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

Bajonetter

Nedan har jag försökt identifiera stämplar som jag funnit på bajonetter. 
Oftast stämplades de på armen, men även på klingan.

De som är beskriva nedan är inte fullständigt verifierade och är tillsvidare lite spekulativt.

Svea och Göta livgarde (m/1815)

Stämpel

Beskrivning

Observerad bajonett

 

En bild som visar sitter, bord, tallrik

Automatiskt genererad beskrivning

Jupiter.

Svea livgarde 8 kompaniet.

Okänd bajonett, (liknar m/1815) och m/1815

En bild som visar vägg, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Heraldisk lilja.

Göta Livgarde, 2a kompaniet.

m/1815

En bild som visar sitter, katt

Automatiskt genererad beskrivning

Triangel

Svea Livgarde, 7e kompaniet

eller

Göta Livgarde, 7e kompaniet

m/1815

En bild som visar inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Mars eller järntecknet,

Svea Livgarde, 2a kompaniet

eller

Göta Livgarde, 3e kompaniet

m/1815

Stjärnors opposition

Svea Livgarde, 6e kompaniet

m/1815

Pil

Göta Livgarde, 6e kompaniet

m/1815

Solen

Svea Livgarde, livkompaniet

 

m/1815

Stenbocken

Svea livgarde 5e kompaniet.

m/1815

Stjärna

Svea Livgarde, 3e kompaniet

eller

Göta Livgarde, livkompaniet

m/1815

En bild som visar av trä, sitter, bord, gammal

Automatiskt genererad beskrivning

Ankare

Göta Livgarde, 5e kompaniet

 

Stämpeln är observerad på ett gevär m/1815, och tillhör sannolikt Göta Livgarde.

 

 

Oidentifierade (tidigare än m/1815)

Stämpel

Beskrivning

Observerad bajonett

 

En bild som visar lägger, sitter, bit, bord

Automatiskt genererad beskrivning

Tecknet ”1” i 1600- och 1700-tals skrifter

 

Sannolikt livskvadronen (1a skv, Fellingsbro), vapen 24 ?

Två bajonetter har observerats, nummer 37 och 24.

m/1796 Livregementsbrigadens husarkår

En bild som visar banan, sitter, bit, lägger

Automatiskt genererad beskrivning

Lejonet

Ej identifierad ännu

m/1775

En bild som visar inomhus, sitter, smutsig, brun

Automatiskt genererad beskrivning

Venus

Ej identifierad ännu

m/1778 Artilleriet

Stjärna eller något annat ?

Ej identifierad ännu.

m/1762

 

Övriga kompanimärken

Kompanimärke m/1830

Kompanimärke m/??

En bild som visar boll, rum, bord

Automatiskt genererad beskrivning

Kompanimärke Gotlands nationalbeväring

 

Nedan är exempel på astrologiska tecken.

 

Referenser

·         ”Kompanimärken inom svenska armén”, småskrift nr 11,  samlarförbundet nordstjärnan.

·         ”Uniformsdetaljer” av Tore Karlsson (Samlarförbundet Nordstjärnan).

·         Artiklar i Skånes Vapenhistoriska sällskap av Thorbjörn Sjunnesson fd. Wrambo.

·         ”Svenska arméns uniformer 1875-2000” av Simon Olsson.

·         ”Kronprinsens husarregemente, Sveriges försvar III”, G Peyron.