Svenska bajonetter

© Per Holmbäck
uppdaterad 2023-05-07

Kadettmodeller

m/1748 Kadett

TL 370 KL - HL 98 HD -
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsgevär m/1748, för Kadettkåren
Hylsbajonett.
Samma utseende som m/1747 men mindre.m/1784 Kadett

TL 470 KL - HL 90 HD -
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsgevär m/1784, för Kadettkåren
Hylsbajonett
För tiden i Sverige ovanlig klingform.
m/1791 Kadett

TL 370 KL 255 HL 64 HD 19,5
Tillverkning
-
Vapen
Flintlåsgevär m/1791, för Kadettkåren
Hylsbajonett
Liknar infanterimodelllen, men mycket mindre.
Finns både med och utan brygga öber klackspåret.
m/1845 Kadett

TL 540 KL 470 HL 55 HD 19,2
Tillverkning
Husqvarna, 220
Vapen
kadettgevär m/1845
Hylsbajonett.
Liknar infanterimodelllen, men mycket mindre.
Först tillverkades 200 stycken gevär, sedan tillkom en batch på 20.
m/1860 Kadett

TL 530 KL 465 HL 64 HD 19
Tillverkning
-
Vapen
-
Hylsbajonett.
Samma dimensioner som ev bvanlig m/1860. Blånerad. Stämplad KS nnn (fåtal nummer kända)m/1864 Kadett

TL 550 KL 470 HL 66 HD 19
Tillverkning
Carl Gustav Stad
Vapen
-
Hylsbajonett.
Liknar m/1864 fast kortare och i vissa fall tunnare.
Stämplad KS nnn.
Oftast märkta med ett årtal parallellt med klingan; 1865,1866 och 1867 kända.