Kunglig Majestäts drabanters pistol m/1717 med varianter.Man kan spekulera lite i hur pistol m/1717 kom till och vilka den var ämnad för.
Karl XII kom tillbaka till Sverige efter sina fälttåg i Europa år 1715.
Man kan tänka att Kunglig Majestäts Drabanter och Livskvadron skulle föräras
med en ny modell av pistol som tecken för sina insatser och skvadronens särställning som Konungens personliga livvakt.

Den nya modellen blev antagen år 1717, och beställdes från Örebro och Jönköpings faktorier.
Kungen påbörjade fälttåg nr två mot Norge 30 oktober 2018.
Det är möjligt att Livskvadronen hann få sig tilldelade pistolerna innan fälttåget inleddes,
eller så är det den nya kåren som sattes upp 1722 efter kungens bortgång som blev tilldelade dessa vapen.
Den nya kåren fick namnet Kunglig Majestäts Livdrabantkår.

En annan fundering är också varför pistolen finns i så många olika utföranden.

Drabantkåren har under hela sin existens mellan 1523 och 1821 aldrig haft fler än drygt 200 soldater plus officerare


m/1717År 1717 antogs en ny pistol för Kungl. Maj:ts drabanter.
Denna pistol utmärker sig genom att vara mycket mer genomarbetad både vad gäller stock och lås än tidigare modeller.
Pipan är rund och har ett åttkantigt kammarstycke. Låset har studel. Stocken har flera utsirningar, två rörkor med fyra ringar, ett kullrigt S-format sidobleck med en cirkulär utsmyckning på mitten.
Kolvkappa med randning och extra knopp eller maskaron.
Alla beslag är av mässing och stocken är brunerad. Stocken saknar nosbleck! Piplängd 36 cm.

m/1717 reparationsmodellPistolen har en pipa, stock och beslag helt som m/1717, men alla beslag är av järn.
Låset är m/1704 och saknar studel. Stocken är svärtad.

m/1717 förändringsmodellFörändringsmodellen är byggd med en enklare stock och sidoblecket har blivit plant.
Pipan och typ av rörkor är fortfarande som m/1717, men låset kommer från m/1731. Alla beslag av järn.

m/1717-1800I början på 1800-talet moderniserades ursprungspistolen. Den fick då en ny avkortad rund pipa utan åttkantigt kammarstycke, men med svarvade ränder längst ner och ett nosbleck av horn.
Den fick också en ny enklare stock utan höga skenor på bakkappan.
Samma gamla lås som m/1717. Det finns exemplar som endast blev avkortade med de gamla stockarna och nya nosbleck av horn. Piplängd 29,5 cm.

m/1717 projektmodellProjektmodell inskickad till Krigskollegium konstruerad av Joachim Rosenberg, faktor vid Örebro Gevärsfaktori 1716-1724 och 1732-1745.
Pistolens pipa, stock och bakkappa liknar mycket den antagna förändringsmodellen.
Sidoblecket är S-format och upphöjt. Låset är Preussiskt inspirerat.

m/1717 officerEn officerspistol med samma stock som originalet men av björkrot och alla beslag av järn. Stocken har också ett nosbleck av horn.
Låset är av samma typ som på pistol m/1759. Sidoblecket som 1717 och 1717 reparationsmodell. Bakkappan med hjärtformade utsmyckningar.
Även denna pistol är signerad på låset av Joachim Rosenberg, faktor vid Örebro Gevärsfaktori.

Reparations- och förändringsmodeller av pistolen verkar ha använts av Livdrabantkåren fram till nedläggningen år 1821.